تبلیغات
وبلاگ تخصصی نماز - اذان مى گویند - شهید على اكبر شیرودى
واما عشق...
《الصَّلاهُ نورٌ》نماز، روشنی است
《الصَّلاة مِعرَاجُ المُؤمِن》نماز، معراج مؤمن است
《عَلَمُ الایمَان الصَّلاة》علامت و نشانه ایمان نمازاست
《الصَّلاة نُورُ المُؤمِن》نماز نور مؤمن است
《الصَّلاة عِمَادُ دِینُکُم》نماز، پایه و ستون دین شماست
《عَلَمُ الاسلامِ الصَّلاة》نماز، پرچم اسلام است
《الصَّلاهُ رَأسُ الاسلامِ》نماز به منزله رأس اسلام است
《الصَّلاة مِفتَاحُ الجَّنَّه》نماز کلید بهشت است
نماز و شهدا

على اكبر در كنار هلى كوپتر جنگى اش ایستاده بود و خبرنگاران هر كدام به نوبت از او سؤال مىكردند. خبرنگارى از كشور یمن آمده بود، پرسید: شما تا چه هنكام حاضرید بجنگید؟
شهید خندید و گفت : ما براى خاك نمى جنگیم ، ما براى اسلام مى جنگیم تا هر وقت اسلام در خطر باشد.
این را كه گفت به راه افتاد، خبرنگاران حیران ایستادند. شهید آستین هایش را بالا زد، چند نفر به زبان هاى مختلف
پرسیدند: كجا؟ على اكبر گفت : نماز! دارند اذان مى گویند.
نماز وصال طبقه بندی: نماز و شهدا،

تاریخ : پنجشنبه 3 فروردین 1396 | 09:01 ق.ظ | نویسنده : مجید اخوی مهربانی | نظرات