تبلیغات
وبلاگ تخصصی نماز - نماز پنج گانه
واما عشق...
《الصَّلاهُ نورٌ》نماز، روشنی است
《الصَّلاة مِعرَاجُ المُؤمِن》نماز، معراج مؤمن است
《عَلَمُ الایمَان الصَّلاة》علامت و نشانه ایمان نمازاست
《الصَّلاة نُورُ المُؤمِن》نماز نور مؤمن است
《الصَّلاة عِمَادُ دِینُکُم》نماز، پایه و ستون دین شماست
《عَلَمُ الاسلامِ الصَّلاة》نماز، پرچم اسلام است
《الصَّلاهُ رَأسُ الاسلامِ》نماز به منزله رأس اسلام است
《الصَّلاة مِفتَاحُ الجَّنَّه》نماز کلید بهشت است
نماز پنج گانه

رسول خدا (ص)می فرمایند:
نماز پنج گانه را برپای دارید وروزه ی رمضان بدارید وزکات مال بدهید وحج خانه ی کعبه کنیدتادر بهشت خداوند خود روید...
معنی این حدیث این است :نماز به پادارید .ونماز را مقدم باید داشت ؛زیرا که سرچشمه ی اطاعت هاوعبادت ها نماز است ؛

▪نماز تطهیر ایمان است
▪نماز رکن ایمان است
▪نماز اعتقاد ایمان است
▪نماز جمال ایمان است
▪نماز دلیل ایمان است
▪نماز فرق میان کافر وایمان است
▪نماز نور وبرهان است
▪نماز قرب قریبان است
▪نماز کفاره ی گناهان است
▪نماز شفای بیماران است
▪نماز درجات بندگان است
▪نماز نجات درماندگان است
▪نماز مناجات رحمان است
▪نماز عبادت بندگان است
▪نماز عیادت نیکان وفرشتگان است
▪نماز میراث پیغمبران استطبقه بندی: فلسفه نماز،

تاریخ : جمعه 25 فروردین 1396 | 08:02 ق.ظ | نویسنده : زینب فیض ابادی | نظرات