تبلیغات
وبلاگ تخصصی نماز - ای پروردگار دوست داشتنی...
واما عشق...
《الصَّلاهُ نورٌ》نماز، روشنی است
《الصَّلاة مِعرَاجُ المُؤمِن》نماز، معراج مؤمن است
《عَلَمُ الایمَان الصَّلاة》علامت و نشانه ایمان نمازاست
《الصَّلاة نُورُ المُؤمِن》نماز نور مؤمن است
《الصَّلاة عِمَادُ دِینُکُم》نماز، پایه و ستون دین شماست
《عَلَمُ الاسلامِ الصَّلاة》نماز، پرچم اسلام است
《الصَّلاهُ رَأسُ الاسلامِ》نماز به منزله رأس اسلام است
《الصَّلاة مِفتَاحُ الجَّنَّه》نماز کلید بهشت است
ای پروردگار دوست داشتنی ...

ای پروردگار دوست داشتنی...
به حق یگانگی و بی همتایی ات و به خاطر مقام و مرتبه ای كه برای آخرین فرستاده ات ، محمد(ص) ، قائل شده ای و درجه ای كه به اولین امامت ، علی (ع) ، عنایت كرده ای و منزلتی كه به حجت هایت در میان مردم بخشیده ای و به حق آن اسمت كه در لوح محفوظ پنهان كرده ای ، برحضرت محمد(ص) و خاندانش مراتب ارادت و دوستی مرا برسان.
در گرفتاری ها به دادم برس و گره ی مشكلم را خودت باز كن.
از راه هایی كه به فكرم نمی رسد مرا به حاجتم برسان و یا مسیری را كه برای اجابت خواسته ام در نظر دارم ، هموار كن.

ای خدای مهربانی ها...
می دانم در بارگاه عظیم تو هر كار شدنی و هر ناممكنی تحقق پذیرفتنی است. پس حاجت مرا كه مثل كوهی در مقابلم ایستاده است برآورده كن و دست های نیازمندم را به سوی تو دراز شده اند ، خالی بازنگردان.
چون تو به هر كس كه بخواهی ، بی حساب روزی می دهی ، بی اندازه كمك می كنی و بی شمار حاجتش را برآورده می سازی.طبقه بندی: اشعار نماز،

تاریخ : یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 | 07:53 ق.ظ | نویسنده : مجید اخوی مهربانی | نظرات