تبلیغات
وبلاگ تخصصی نماز - اذان ، آوای نیایش
واما عشق...
《الصَّلاهُ نورٌ》نماز، روشنی است
《الصَّلاة مِعرَاجُ المُؤمِن》نماز، معراج مؤمن است
《عَلَمُ الایمَان الصَّلاة》علامت و نشانه ایمان نمازاست
《الصَّلاة نُورُ المُؤمِن》نماز نور مؤمن است
《الصَّلاة عِمَادُ دِینُکُم》نماز، پایه و ستون دین شماست
《عَلَمُ الاسلامِ الصَّلاة》نماز، پرچم اسلام است
《الصَّلاهُ رَأسُ الاسلامِ》نماز به منزله رأس اسلام است
《الصَّلاة مِفتَاحُ الجَّنَّه》نماز کلید بهشت است
اذان ، آوای نیایش

ما درهرشبانه روز5 نوبت نماز می خوانیم .
و همانطور که می دانیم پیش از نماز ، گفتن اذان واقامه سفارش شده است .

درمجموع این دو ندای آسمانی:
▪بیست مرتبه" حی علی الصلاة" می گوئیم
▪بیست مرتبه "حی علی الفلاح" می گوئیم
▪بیست مرتبه "حی علی خیرالعمل " می گوئیم
▪و ده مرتبه "قدقامت الصلاة" می گوئیم

پس با توجه به اینکه مراد از فلاح وخیرالعمل دراذان ، همان نماز است ؛ هرمسلمانی در شبانه روزهفتاد مرتبه باکلمه"حی" خود و دیگران را با چنین شور ونشاطی به خواندن نماز تشویق می کند.
چنین تشویقی در مورد هیچ عبادت دیگری صورت نگرفته است.
خصوصا اینکه دراسلام سفارش شده، اذان بلندو با صدای زیبا گفته شود وبرای آن پاداش بسیارنقل شده است.

▪اذان ، شکستن سکوت و دوره ای کامل از ایدئولوژی و تفکرات ناب اسلامی است.
▪اذان ، سرودی مذهبی باعباراتی کوتاه و پرمحتوا است.
▪اذان ، هشداربه غافلان است.
و در یک جمله می توان گفت:
▪اذان نشانه حیات معنوی است.طبقه بندی: نماز در قرآن و روایات،

تاریخ : چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 | 06:56 ق.ظ | نویسنده : مجید اخوی مهربانی | نظرات